Zaloguj
Reklama

Terapia zogniskowaną wiązką ultradźwięków mięśniaków macicy zapewnia długookresowe ustąpienie objawów.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Terapia zogniskowaną wiązką ultradźwięków mięśniaków macicy zapewnia długookresowe ustąpienie objawów.
Fot. Pantherstock
(4)

Nieinwazyjna metoda leczenia niezłośliwych guzów macicy może zapewnić długotrwałe ustąpienie objawów.

Reklama

Badanie dotyczące nowej innowacyjnej metody- znanej od nazwą resonance imaging guided  focused ultrasound surgery (MRgFUS) wykazało, iż im bardziej dany guz jest niszczony poprzez działanie skupionej wiązki ultradźwiękowej tym trwalsze są objawy ustąpienia. Dodatkowo, ilość przypadków działań ubocznych jest w tej metodzie niska.

Badaniem objęto znacznie większą grupę pacjentek i przez dłuższy okres czasu w porównaniu z wcześniejszymi badaniami dotyczącymi skuteczności zogniskowanej wiązki ultradźwiękowej w leczeniu mięśniaków macicy. Dlatego też otrzymane wyniki mają większe znaczenie kliniczne gdyż:

  • polepszają opiekę pacjentek poprzez obniżanie konieczności przeprowadzania ponownych zabiegów usuwania guzów
  • obniżają koszty leczenia uwzględniając, iż leczenie mięśniaków macicy jest kosztowne zwłaszcza kiedy związane jest z takimi zabiegami operacyjnymi jak histerektomia, lub też wymaga ponownego zastosowania terapii nieinwazyjnych (laparoskopia i embolizacji tętnic macicznych).

"Aż 1/3 kobiet, u której zastosowano alternatywną terapię do histerektomii w celu leczenia mięśniaków ma nawroty choroby. Nasze badanie wykazało, iż im dokładniej dany guz jest narażony na wiązkę ultradźwięków,  tym lepsze są wyniki" -mówi dr Elizabeth Steward, Clinic Mayo.

Wyniki badania wskazują, iż opisywana nowa metoda leczenia mięśniaków, jeżeli jest stosowana przez dobrych specjalistów, jest skutecznym i bezpiecznym narzędziem w leczeniu mięśniaków dającym trwałe ustępowanie objawów towarzyszących tym zmianom.

W badaniu uczestniczyło 359 pacjentek(wiek przedział od 45-49 lat) z typowymi mięśniakami macicy mające ostre objawy obecności guzów. Pacjentki badano po upływie 6,12 i 24 miesięcy od zakończenia terapii.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Mayo Clinic

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze