Zaloguj
Reklama

Rzadkie choroby nowotworowe: jakie mogą być ich objawy?

Depresja w chorobie nowotworowej
Fot. shutterstock
Depresja w chorobie nowotworowej
(0)

Choroby nowotworowe występujące u ludzi bywają bardzo różne – jednymi z najbardziej znanych jednostek należących do tej grupy są m.in. rak płuc, rak piersi czy rak jelita grubego. Wyróżnia się jednak wiele innych, zdecydowanie rzadszych nowotworów, które właśnie przez to, że są spotykane rzadko, rozpoznawane mogą być po stosunkowo długim czasie od wystąpienia pierwszych ich objawów.

Reklama

Spis treści:

  1. Rzadkie choroby nowotworowe: przewlekła białaczka szpikowa
  2. Rzadkie choroby nowotworowe: dziecięca ostra białaczka limfoblastyczna
  3. Rzadkie choroby nowotworowe: rak odbytu
  4. Rzadkie choroby nowotworowe: grasiczak
  5. Rzadkie choroby nowotworowe: wątrobiak zarodkowy
  6. Rzadkie choroby nowotworowe: glejak wielopostaciowy
  7. Rzadkie choroby nowotworowe: mięsak Ewinga

Nowotwory to obecnie jeden z głównych problemów zdrowotnych populacji ludzkiej. Warto zwrócić uwagę na to, że wcale nie jest tak, że choroby nowotworowe kiedyś u ludzi w ogóle nie występowały – okazuje się bowiem, że zmiany świadczące o chorowaniu na złośliwe nowotwory wykrywano podczas badania zachowanych do dzisiaj mumii. Z całą więc pewnością można powiedzieć, że nowotwory towarzyszą ludziom od zawsze – zmienia się, na niekorzystną, jedynie częstość ich występowania.

Choroby nowotworowe dotyczyć mogą różnorakich ludzkich narządów – do częstszych lokalizacji tychże patologii zaliczane są przede wszystkim płuca, gruczoły piersiowe czy jelito grube. O częstych nowotworach dużo mówi się w mediach, prowadzone są dotyczące ich kampanie zachęcające ludzi do regularnego wykonywania badań profilaktycznych. Istnieją jednak i zdecydowanie rzadziej występujące nowotwory, które mogą być tak samo, a czasami nawet i bardziej niebezpieczne od tych, które są częściej stwierdzane u pacjentów.

Rzadkie choroby nowotworowe: przewlekła białaczka szpikowa 

Przewlekła białaczka szpikowa to nowotwór występujący przede wszystkim u mężczyzn. Choroba związana jest z nadmierną produkcją białych krwinek i jej objawy są dość niespecyficzne – zaliczane są do nich m.in. niezamierzona utrata masy ciała, odczuwanie zmęczenia czy nocne poty. Do wyleczenia przewlekłej białaczki szpikowej niezbędne jest przeprowadzenie przeszczepu szpiku. Istotną informacją dotyczącą tej rzadkiej choroby nowotworowej jest to, że dzięki właściwemu leczeniu wskaźnik pięcioletniego przeżycia wynosi nawet 90%.

Rzadkie choroby nowotworowe: dziecięca ostra białaczka limfoblastyczna 

Biorąc pod uwagę ogólne statystyki, ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci jest rzadkim nowotworem, jednocześnie należy tutaj zaznaczyć, iż u najmłodszych pacjentów ta właśnie jednostka zaliczana jest do najczęstszych schorzeń onkologicznych. Objawy choroby są zdecydowanie niespecyficzne i wymienia się wśród nich nieuzasadnione poczucie zmęczenia, gorączkę o nieznanej przyczynie czy tendencję do pojawiania się siniaków. W leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej stosowane są chemioterapia, jak i przeszczepy komórek macierzystych. Ostatecznie, dzięki właściwemu leczeniu, rokowania pacjentów mogą być naprawdę dobre i wskaźnik pięcioletniego przeżycia może sięgać 90%.

Rzadkie choroby nowotworowe: rak odbytu 

Złośliwe nowotwory odbytu występują zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, w przeważającej mierze chorują jednak kobiety. Do objawów schorzenia zaliczane są m.in. krwawienia z odbytu, uczucie świądu czy pojawienie się guzkowatych tworów w okolicy okołoodbytniczej. Leczenie uzależnione jest od stopnia zaawansowania choroby oraz lokalizacji zmian nowotworowych i wykorzystywane mogą być w tym przypadku chemioterapia, radioterapia jak i zabiegi operacyjne.

Rzadkie choroby nowotworowe: grasiczak 

Grasica to narząd, o którego istnieniu nie wszyscy nawet wiedzą, który związany jest m.in. z dojrzewaniem jednej populacji białych krwinek – limfocytów T. U wielu osób, u których wystąpi nowotwór grasicy, czyli grasiczak, przez długi czas nie występują żadne objawy, u innych mogą zaś pojawiać się bardzo niespecyficzne dolegliwości, takie jak m.in. nieustępujący kaszel, duszność, bóle w klatce piersiowej czy chrypka. Jednocześnie rak grasicy jest groźny, ponieważ może on się rozwijać bardzo szybko i wcześnie dawać przerzuty do innych narządów. Ze względu na taką właśnie możliwość niezbędne jest jak najwcześniejsze rozpoznawanie i leczenie nowotworów złośliwych grasicy, w którym wykorzystywane są takie metody, jak hormonoterapia, radioterapia, chemioterapia i zabiegi chirurgiczne.

Rzadkie choroby nowotworowe: wątrobiak zarodkowy 

Wątrobiak zarodkowy to rzadka choroba nowotworowa, która spotykana jest przede wszystkim u najmłodszych pacjentów – zazwyczaj stwierdzana jest ona w pierwszych trzech latach życia. Na podstawie samych tylko wywoływanych przez zmianę dolegliwości trudno podejrzewać chorobę nowotworową – u dzieci z wątrobiakiem zarodkowym dochodzić może do takich problemów, jak powiększenie obwodu brzucha, utrata apetytu czy spadek masy ciała. W leczeniu choroby wykorzystywane są zabiegi operacyjne, chemioterapia, a czasami również i przeszczep wątroby.

Nowotwór, fot. shutterstock

Rzadkie choroby nowotworowe: glejak wielopostaciowy 

Glejak wielopostaciowy to nowotwór ośrodkowego układu nerwowego, którego charakterystyczną cechą jest przede wszystkim to, że jest to schorzenie o bardzo agresywnym przebiegu – wiele osób, u których wystąpi ta choroba, umiera w ciągu zaledwie roku od postawienia diagnozy. Objawy glejaka trudno tymczasem powiązać z jakąś poważną chorobą, mogą nimi bowiem być takie dolegliwości, jak bóle głowy czy nudności.

Rzadkie choroby nowotworowe: mięsak Ewinga 

Mięsak Ewinga typowo rozwija się w obrębie kości i spotykany jest on przede wszystkim u nastolatków i młodych dorosłych. Do objawów jednostki zaliczane są dolegliwości bólowe w miejscu wystąpienia zmiany, gorączka o nieznanym pochodzeniu oraz wzmożona łamliwości kości (pacjenci z mięsakiem Ewinga mogą doświadczać złamań bez jakiejkolwiek wyraźnej przyczyny). W leczeniu schorzenia wykorzystywane są chemioterapia, radioterapia oraz zabiegi chirurgiczne.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze