Zaloguj
Reklama

Rola chirurga w diagnostyce nowotworów u dzieci - biopsja

Autorzy: Patrycja Piechaczek
Chirurg, operacja
Fot. ojoimages
Chirurg, operacja
(3)

Obecnie w onkologii dziecięcej stosuje się terapie skojarzone oparte na chemioterapii, chirurgii i często radioterapii.

Reklama

Leczenie najczęściej rozpoczyna się od chemioterapii wstępnej, która ma zmniejszyć rozmiar guza i ułatwić chirurgiczne usunięcie guza.

Zadaniem chirurga jest wykonanie biopsji w celu rozpoznania histopatologicznego oraz udział w planowaniu całego cyklu terapeutycznego. Wstępna biopsja nowotworu u dzieci jest wskazana szczególnie w przypadku guzów litych. Zaletą tej metody jest posiadanie wyjściowej tkanki nowotworu, której analiza może dać wiele ważnych informacji naukowych, klinicznych i prognostycznych.

Biopsji nie wykonuje się w przypadku nowotworów typu embrionalnego:

  • nerczak płodowy, kiedy wynik badań obrazowych jest jednoznaczny,
  • wątrobiak zarodkowy u pacjentów w wieku między 6 miesiącem a 3 rokiem życia z wyraźnie podwyższonym stężeniem α- fetoproteiny (AFP) w surowicy krwi,
  • zaawansowaną postacią nerwiaka zarodkowego współczulnego pod warunkiem typowego obrazu klinicznego, jednoznacznych badań obrazowych oraz podwyższonego stężenia metabolitów katecholamin,
  • zaawansowanym guzem pochodzenia rozrodczego pod warunkiem jednoznacznych wyników badań obrazowych oraz potwierdzonego stężenia α- fetoproteiny w surowicy krwi.

Biopsja powinna być dokładnie zaplanowana na podstawie badań obrazowych. W większości przypadków wymaga się znieczulenia ogólnego.

fot. ojoimages

Wyróżnia się kilka rodzajów biopsji:

  • biopsję zamkniętą gruboigłową i cienkoigłową,
  • biopsję otwartą wycięciową (wycinana jest cała zmiana) i wycinkową (pobiera się klinowy wycinek)
  • biopsję endoskopową: laparoskopową, torakoskopową, cytoskopową, bronchoskopowi,
  • badanie cytologiczne na podstawie płynu pobranego drogą nakłucia jamy ciała.

W przypadku małych guzów (do 2-3 cm) można rozważyć wykonanie biopsji wycięciowej. Jednak należy pamiętać, aby było to wycięcie szerokie z marginesem zdrowej tkanki wokół zmiany. W przypadku większych zmian stosuje się biopsję wycinkową lub igłową.

Należy również pamiętać, że guz z pozoru wyglądający niewinnie, może okazać się złośliwy. Kanał po biopsji igłowej zostaje zaznaczony szwem lub tatuażem, aby podczas ostatecznego zabiegu operacyjnego został usunięty.

Źle wykonana biopsja wpływa na wynik badań, dlatego należy ją przeprowadzić w ośrodku, który jest do tego przystosowany, posiada odpowiedni sprzęt i wykwalifikowany personel. Najlepiej też kiedy w takim ośrodku będzie prowadzone dalsze leczenie.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Chybicka A., Sawicz-Birkowska K.,,Onkologia i hematologia dziecięca”, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2012

Reklama
(3)
Komentarze