Zaloguj
Reklama

Rak płuca wynikiem nie tylko palenia papierosów

Autorzy: Izabela Kletke
Uzależnienie od nikotyny, palenie papierosów w związku
Fot. medforum
Uzależnienie od nikotyny, palenie papierosów w związku
(0)

Palenie papierosów jest powodem 9 na 10 przypadków raka płuca. To stanowi około 86% wszystkich przypadków zachorowań. Kolejne 3% jest wynikiem ekspozycji na szkodliwy dym papierosowy. A co z resztą?

Reklama

W większości przypadków występowania raka płuca sprawa jest jasna. Wieloletnie palenie papierosów w oczywisty sposób zwiększa ryzyko zachorowania na ten rodzaj nowotworu, a u wielu osób rzeczywiście powoduje jego rozwój. Kwestia negatywnego wpływu biernego palenia na ludzki układ oddechowy jest również prawdą powszechnie znaną. Wśród tak licznych i oczywistych przykładów potwierdzających powyższe prawidłowości, zdarzają się jednak takie, których nie da się wpisać w żadną z wymienionych zasad.

Najczęstszym czynnikiem powodującym raka płuc, zaraz po paleniu papierosów, jest długotrwałe wystawienie na działanie gazów radonowych występujących naturalnie w kamieniach i glebach, a przez to i w budynkach mieszkalnych oraz gospodarstwach. Również azbest, krzemionka czy spaliny silników dieslowych znajdują się w gronie karcynogenów, czyli elementów sprzyjających powstawanie nowotworu. O ile kontrolowanie powyższych czynników jest względnie możliwe, o tyle ograniczenie powszechnie występującego problemu zanieczyszczenia powietrza jest już kwestią trudniejszą. Badania dowiodły, że osoby zamieszkujące tereny charakteryzujące się wysokim poziomem zanieczyszczenia tlenkiem azotu pochodzącym głównie ze spalin samochodowych są o jedną trzecią bardziej narażone na zachorowanie na raka płuca niż pozostała część populacji. Dowiedziono, że 5-7% przypadków tego nowotworu u osób niepalących jest wynikiem właśnie zanieczyszczeniem powietrza. Przebyta w przeszłości choroba płuc pozostawiająca w nich blizny może również okazać się nie bez znaczenia dla rozwoju choroby nowotworowej.

Zwalczona w przeszłości gruźlica mimo wszystko powoduje dwukrotny wzrost ryzyka zachorowania na raka oraz utrzymanie tak wysokiego poziomu zagrożenia tą chorobą nawet przez kolejne 20 lat. Doszukując się powodów rozwoju raka płuc nie sposób pominąć też historii tego nowotworu w rodzinie. Najprawdopodobniej istnieje więcej niż jeden gen odpowiedzialny za powstawanie raka płuca, mogący być przekazywany z pokolenia na pokolenie. Jeśli krewny z pierwszej linii chorował na nowotwór układu oddechowego, ryzyko powtórzenia się historii wzrasta do 51%.

fot.ojoimages

Prawdopodobieństwo jest nawet większe, jeśli to któreś z rodzeństwa jest chore. Jednym z ostatnich elementów wymienianych jako czynniki karcynogenne w kontekście raka płuc są wcześniejsze terapie wycelowane w nowotwory innych narządów. Mogą do nich należeć m.in. rak piersi, ziarnica złośliwa, rak jądra czy niektóre rodzaje raka macicy, jak również nowotwór głowy, karku, szyi czy przełyku.

I w końcu, odporność. Wszelkie okoliczności, które długotrwale oraz istotnie obniżają odporność organizmu również powodują wzrost ryzyka rozwoju raka płuc. HIV i AIDS podnoszą prawdopodobieństwo zachorowania na ten typ nowotworu trzykrotnie, natomiast działanie leków immunosupresyjnych przyjmowanych po przeszczepie organów – dwukrotnie.

Jak widać, przyczyny zachorowania na raka płuc są wielorakie i nie ograniczają się tylko do palenia papierosów. Nie powinno to jednak być uspokajać sumień palaczy. Często nie wiadomo, który z powyższych czynników karcynogennych oddziałuje na konkretną osobę, ale pewne jest, że połączenie ich tajemnego oddziaływania ze świadomym paleniem z to bardzo niebezpieczna mieszanka.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze