Zaloguj
Reklama

Rak jądra

Autorzy: Dagmara Chmurzyńska-Rutkowska
Zdrowy i wysportowany mężczyzna
Fot. medforum
Zdrowy i wysportowany mężczyzna
(3)

Młodzi mężczyźni (między 20-40 rokiem życia) są szczególnie narażeni na raka jądra.

Reklama

Wśród nowotworów jądra wyróżnić można nasieniaki (25%) i nienasieniaki (75%). W grupie ryzyka są mężczyźni z rakiem jadra w wywiadzie lub z wnętrostwem. Tutaj wyjątkowo nie udowodniono wpływu czynników środowiskowych na częstość występowania raka. Niebolesne powiększenie jądra i zaczerwienienie tej okolicy to główny objaw raka. Inne objawy są już dużo poważniejsze i wynikają z zaawansowania nowotworu: kaszel, bóle kości, bóle brzucha, duszność, zaburzenia neurologiczne.

W diagnostyce szczególne znaczenie ma badanie ultrasonograficzne jąder oraz badanie histopatologiczne usuniętego jądra. Wspomniany wcześniej podział raka jądra na dwa typy jest szczególnie ważny ze względu na postępowanie lecznicze. W obu typach, bez względu na stopień zaawansowania pierwszym etapem leczenia jest postępowanie chirurgiczne.

fot. pantherstock

 

W kolejnym etapie, nasieniaki uzupełniająco leczy się napromienianiem a w przypadkach bardzo zaawansowanych podaje się leki cytostatyczne. Nienasieniaki z kolei to nowotwory o niskiej wrażliwości na napromienianie dlatego, po postępowaniu chirurgicznym jedyną opcją jest chemioterapia.

Po zakończeniu leczenia chorzy muszą przechodzić regularne badania kontrolne. Wśród nich wymienia się badanie markerów, badania obrazowe i biochemiczne. Poza tym niezwykle ważne jest regularne badanie fizykalne (także samobadanie). Rokowanie w nasieniakach jest dość dobre. Większość chorych przeżywa 5 lat. A we wczesnych etapach zaawansowania możliwe jest wyleczenie wszystkich chorych. Nienasieniaki rokują w zależności od stężenia markerów nowotworowych (jeśli jest w normie lub podwyższone w sposób nieznaczny to rokowanie jest dobre).

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze