Zaloguj
Reklama

Radioterapia – jak to działa?

Autorzy: Izabela Kletke
Chemioterapia
Fot. shutterstock
Chemioterapia
(5)

Pacjentom z chorobą nowotworową często, poza chemioterapią oraz leczeniem chirurgicznym, proponowana jest radioterapia.

Reklama

Technika ta zawdzięcza swoją skuteczność szerokiej wiedzy na temat działania komórek nowotworowych oraz uniwersalnym różnicom w funkcjonowaniu komórek zdrowych i nowotworowych.

Radioterapia stosowana jest w wielu przypadkach choroby nowotworowej, jednakże różny może być cel jej zastosowania. Jesli mowa jest o terapii radykalnej znaczy to, że dążeniem nadrzędnym jest całkowite i trwałe wyleczenie pacjenta. W pozostałych przypadkach mówi się o radioterapii paliatywnej, w której chodzi o łagodzenie objawów raka, takich jak ból czy krwotoki i wydłużenie życia pacjenta.

Sednem leczenia radioterapeutycznego jest zastosowanie promieniowania jonizującego, którego działanie może przejawiać się w dwojaki sposób. O oddziaływaniu bezpośrednim mówi się wtedy, gdy promienie skierowane zostają w bliskie sąsiedztwo lub wprost na strukturę, która jest komórce niezbędna do życia, taką jak na przykład DNA, powodując tym samym jej zniszczenie.

W przypadku, gdy działanie promieniowania jonizującego skupia się natomiast na substancjach obecnych w komórce (najczęściej na wodzie, której jest najwięcej) i w ten sposób, poprzez zachodzące w nich zmiany, wpływa destrukcyjnie na niezbędne do życia komórki struktury, mówi się o działaniu pośrednim.

fot. ojoimages

Jak więc wynika z powyższego, promieniowanie jonizujące w prosty sposób może okazać się dla komórki zabójcze. Niemalże automatycznie nasuwa się więc pytanie o negatywne skutki działania radioterapii względem zdrowych komórek. Czy jest ono dla nich równie niebezpieczne jak dla komórek rakowych?

Niestety w wyniku terapii z użyciem promieniowania jonizującego również zdrowe komórki ulegają zniszczeniu lub uszkodzeniu. Istotny jest jednak fakt, że w odróżnieniu od komórek nowotworowych, zdrowe komórki charakteryzują się większymi zdolnościami samonaprawczymi niż te pierwsze. Ponadto komórki poddane promieniowaniu zostają niejako jednocześnie stymulowane do szybszego namnażania się, w wyniku czego zdrowe komórki mają szansę jeszcze szybciej się regenerować.

Piśmiennictwo

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze