Zaloguj
Reklama

Prognozy zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce do 2025 roku

Autorzy: Patrycja Piechaczek
Źródło: Didkowska Joanna i inni, Prognozy zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce do roku 2025, Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2009
Próbówka
Fot. ojoimages
Próbówka
(5)

Oszacowanie częstości występowania chorób nowotworowych w danej populacji w przyszłości jest bardzo ważne pod względem administracyjnym i naukowym.

Reklama

Rozpoznanie administracyjne pozwala na rozdysponowanie zasobów pieniężnych pomiędzy profilaktykę, diagnozę, leczenie, rehabilitację, pomoc społeczną i opiekę hospicyjną.

Pod względem naukowym prognozy pozwalają na ocenę zmian w narażeniu na czynniki ryzyka i ocenę skuteczności interwencji. Prognozowanie zjawisk społecznych i zdrowotnych powinno uwzględnić informacje o czynnikach etiologicznych i demograficznych, które dotyczą danej populacji i danego schorzenia.

Prognozy populacji Polski na lata 2010-2025 przygotowane zostały przez Główny Urząd Statystyczny. Na,,ogólne nowotwory złośliwe” składa się ponad 100 różnych schorzeń onkologicznych dlatego trendy zachorowalności i umieralności są zdominowane przez nowotwory, które występują najczęściej.

Najczęściej w Polsce występują nowotwory płuc u mężczyzn, zaś u kobiet nowotwory piersi. Zachorowalność u mężczyzn na nowotwory złośliwe wzrośnie do ponad 90 000. W populacji kobiet spodziewa się wzrost liczby zachorowań do ponad 80 000.

 

fot. pantherstock

 

Wśród osób między 20 a 44 rokiem życia obserwuje się większą zachorowalność wśród kobiet. Tendencja ta będzie się pogłębiać do 2025 roku. Wśród mężczyzn w tym przedziale wiekowym należy się spodziewać spadku liczby zachorowań do około 57 000.

W populacji w średnim wieku, tj. między 45 a 64 rokiem życia, ryzyko zachorowalności na nowotwory złośliwe będzie wyższe u kobiet niż u mężczyzn. Zachorowalność u mężczyzn w tej grupie wiekowej będzie rosnąć do roku 2015, następnie będzie spadać do poziomu z roku 2006. W populacji kobiet zachorowalność będzie stopniowo wzrastać.

Reklama
(5)
Komentarze