Zaloguj
Reklama

Pomoc socjalna w chorobie nowotworowej cz. II

Autorzy: Małgorzata Solecka
Książka
Fot. medforum
Książka
(0)

W pierwszej części artykułu dedykowanego pomocy socjalnej pacjentowi z chorobą nowotworową poruszone zostały kwestie związane z otrzymywaniem świadczeń z ubezpieczenia społecznego ZUS. W dzisiejszym artykule zwrócimy uwagę na orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności do celów pozarentowych.

     

  Reklama

  Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do celów pozarentowych

  Ten rodzaj orzeczenia jest wydawany przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, który wydaje orzeczenia o:

  • znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • lekkim stopniu niepełnosprawności,
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji.

  Ten rodzaj orzeczenia daje możliwość ubiegania się o legitymację osoby niepełnosprawnej, która uprawnia do korzystania z licznych ulg.

  Renciści i emeryci mają między innymi prawo do: ulg komunikacyjnych: dwóch jednorazowych przejazdów w ciągu roku kalendarzowego z ulgą 37% w drugiej klasie pociągów osobowych, pospiesznych oraz ekspresowych na podstawie zaświadczenia wydanego przez stosowny organ, a osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności: 49% ulgi w pociągach osobowych i autobusach PKS (na podstawie biletów jednorazowych) i 37% ulgi w pozostałych pociągach PKP i autobusach PKS.

  Dodatkowo chory może starać się o wydanie tzw. karty parkingowej, która wyrabiana jest osobie niepełnosprawnej o obniżonej zdolności ruchowej, kierującej pojazdem lub kierowcy przewożącego taką osobę, dzięki tej posiadanie tej karty daje możliwość nie stosowania się do wybranych znaków drogowych. Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.

  Wydatki na cele rehabilitacyjne (odliczenie od dochodu) obejmują między innymi: przygotowanie lokalu mieszkalnego oraz pojazdu mechanicznego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, zakup oraz ewentualną naprawę sprzętu niezbędnego w procesie rehabilitacji, opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną, leki (w  wysokości stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę wyznaczoną przez Ministerstwo Finansów), odpłaty konieczne na przewóz na zabiegi leczniczo- rehabilitacyjne. To tylko niektóre z czynności, jakie można odliczyć, więcej informacji można znaleźć na poniższych stronach internetowych: : www.zus.pl, www.pomocspołeczna.ngo.pl, www.nfz.pl, www.mpips.gov.pl .

  Piśmiennictwo

  Źródło tekstu:

  • Pracowania Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Fundacja Tam i z Powrotem.: "Pomoc socjalna- przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową", wydawnictwo Primopro, Warszawa 2015

  Adres www źródła:


  Reklama
  (0)
  Komentarze