Zaloguj
Reklama

Nowotwory w Polsce – spojrzenie prognostyczne (lata 2015–2025), cz. 2

Rozmowa starszego mężczyzny z młodą kobietą
Fot. Panthermedia
Rozmowa starszego mężczyzny z młodą kobietą
(0)

Nowotwory są drugą co do kolejności przyczyna zgonów w Polsce, co stawia je w czołówce problemów populacyjnych, z jakimi opieka medyczna musi się zmierzyć. By zaplanować zarówno środki, jaki i kierunek działań na kolejne lata, konieczne jest wykonanie prognozy, która opiera się na danych historycznych, z których wynika, że najbliższy czas to wzrost liczby zachorowań na choroby nowotworowe.

Reklama

Prognozy na lata 2015-2025

Bazując na opracowaniach związanych z danymi liczbowymi z lat poprzednich, można prognozować o sytuacji, jaka może mieć miejsce w latach kolejnych. Prognoza zachorowalności oparta na danych z 3 lat poprzedzających pozwala na stwierdzenie, że należy spodziewać się wzrostu liczby diagnozowanych przypadków. Szacuje się, że w 2025 roku liczba ta sięgnie pułapu 199000 osób, co oznaczałaby 14-procentowy wzrost liczby nowych przypadków schorzeń nowotworowych.

W kontekście miejsca zamieszkania największej liczby przypadków zachorowań należy się spodziewać w takich regionach, jak województwo mazowieckie, wielkopolskie oraz śląskie i małopolskie. Najbliższe 10 lat to perspektywa mówiąca o rosnącej liczbie zachorowań różnicowanej w kontekście regionów Polski. Bardzo istotne dla prognozy są także zmiany zachodzące w strukturze demograficznej, które wskazują na zwiększanie się liczby osób w starszych grupach wiekowych, czyli tych, które są najbardziej narażone na schorzenia onkologiczne.

Przewiduje się, że odnotowana zostanie największa liczba przypadków zachorowania na nowotwory płuc, piersi, prostaty, jelita grubego, pęcherza moczowego oraz górnej części układu pokarmowego.

W odniesieniu do grup wiekowych prognozuje się największy przyrost osób chorych w przedziale między 45. a 50. r.ż. oraz w grupie 65+. Jednocześnie zauważa się, że przyrost nowych przypadków większy był w roku 2015 niż 2025.

Zgodnie z cechami analizowanej populacji można także prognozować odnośnie do chorobowości i długości przeżytych lat, co ma bezpośrednie odniesienie do funkcjonowania opieki zdrowotnej.

fot. panthermedia

Opisanie 5-letniej chorobowości możliwe jest na podstawie danych z ostatnich 5 lat dotyczących 5-letniego przeżycia oraz liczby zachorowań odnotowanych przez ostatnie 5 lat. Na tej podstawie, przy założeniu, że tendencja będzie utrzymana, w roku 2025 będzie to liczba 533000. Takie rokowania oznaczają, że w 2025 roku chorować będzie 1,41 osoby na 100. Proces wzrostu zachorowalności w najbliższym czasie jest tłumaczony znacznym starzeniem się społeczeństwa i zależy od grup nowotworów, na jakie cierpią poszczególni pacjenci [1].

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] B. Więckowska, B. Koń, J. Dagiel, F. Urbański: Choroby onkologiczne w Polsce – wyniki modelu prognostycznego na lata 2015–2025. W: B. Więckowska Proces leczenia w Polsce – analizy i modele. T. I: Onkologia, s. 287-317.
    [3] M. Grądalska-Lampart, B. Karczmarek-Borowska, A. Stryjkowska: Analiza epidemiolo-giczna zachorowalności i umieralności na raka piersi z uwzględnieniem skryningu w woje-wództwie podkarpackim w latach 1999–2010. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. Rzeszów 2013, s. 106–118.
    [4] J. Didkowska, U. Wojciechowska, W. Zatoński: Prognozy zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce do 2025 roku. Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, s. 5, 93.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze