Zaloguj
Reklama

Nowotwory u dzieci

Autorzy: Ewa Chodkowska
Dziecko
Fot. medforum
Dziecko
(5)

Mimo postępu medycyny nowotwory nadal są pierwszą przyczyną zgonu u dzieci poniżej 15 roku życia. Dzieci, które zostały wyleczone z zaawansowanego nowotworu narażone są na wystąpienie wielu następstw leczenia przeciwnowotworowego i wysoką chorobowość.

Reklama

Niepokojącym faktem jest, iż praktycznie wszystkie nowotwory pojawiające się u dzieci cechuje szybki rozwój i nawet dobowa zwłoka może spowodować podwojenie masy guza i zagrozić życiu dziecka. Z tego względu lekarze pierwszego kontaktu powinni wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia nowotworu, przeprowadzić badania oraz jak najszybciej skierować dziecko do ośrodka onkologicznego w celu dalszych badań i leczenia. Im wcześniej zostanie rozpoznane i rozpoczęte leczenie, tym większe szanse na całkowite wyleczenie dziecka. Nowotwory umiejscawiają się głównie w szpiku, układzie chłonnym, ośrodkowym układzie nerwowym, nerkach, układzie współczulnym, tkankach miękkich, kościach, gonadach, wątrobie i w siatkówce.

Cechy nowotworów dziecięcych

Najważniejszą cechą nowotworów dziecięcych, która wyróżnia je od nowotworów u dorosłych jest ich nienabłonkowe pochodzenie. Są to nowotwory mało zróżnicowane, z monotonnym obrazem mikroskopowym. Cechują się dużą frakcją wzrostową i dynamiką. Podwojenie komórek frakcji wzrostowej następuje od kilku godzin do 3 tygodni. Niezależnie od rodzaju i stadium zaawansowania nowotworu, można na stałe wyleczyć ponad 75% dzieci. Im mniejsza jest masa nowotworu, tym skuteczniejsze leczenie i mniejsze skutki i efekty niepożądane.


fot. pantherstock

Leczenie

Leczenie dziecka ma na celu zmniejszenie lub pozbycie się masy guza przy jak najmniejszym uszkodzeniu i naruszeniu zdrowych tkanek. Przebiega ono dwuetapowo: skierowane przeciwko nowotworowi i tzw. leczenie wspomagające. Leczenie przeciwnowotworowe wykonuje się za pomocą: chemioterapii, leczenia chirurgicznego i radioterapii. Leczenie powikłań, które są związane ze stosowaniem chemioterapii lub radioterapii jest tak samo ważne jak leczenie przeciwnowotworowe. Szczególnie ważne jest zapobieganie występowaniu nudności i wymiotów. Skutecznie zwalczają te objawy leki blokujące receptory serotoninowe.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pediatria, Podręcznik dla studentów Redakcja nauka prof. Dr hab. N. med. Krystyna Kubicka,
    prof. Dr hab. N. med. Wanda Kawalec

Reklama
(5)
Komentarze