Zaloguj
Reklama

Nowotwory serca

Autorzy: lek. med. Patrycja Nowak
Zawał serca
Fot. medforum
Zawał serca
(4)

Nowotwory serca należą do rzadkości. Najczęściej są to zmiany łagodne. Zwykle dają objawy pod postacią kołatania serca, zawrotów głowy czy omdleń.

Reklama

Zmiany nowotworowe zlokalizowane w sercu występują bardzo rzadko i dotyczą około 0,3% populacji. Przyczyna ich występowania jest nie do końca poznana, zwykle mają charakter sporadyczny. Czynniki genetyczne są odpowiedzialne zaledwie za 5% przypadków. Zmiany nowotworowe w około 90% mają charakter łagodny, najczęściej lokalizują się w obrębie lewego przedsionka. Wśród zmian łagodnych najczęściej rozwija się śluzak, rzadziej włókniak, tłuszczak, natomiast w 10% przypadków zmiany mają charakter złośliwy, wymienia się tu między innymi: sarcoma czy histiocytoma.

Wśród objawów zgłaszanych przez pacjentów, u których rozwijają się guzy, wymienia się najczęściej kołatanie serca, duszność, zawroty głowy, omdlenia, utratę masy ciała. Spowodowane jest to najczęściej blokowaniem przepływu krwi w obrębie serca, z przedsionka do komory i aorty.

Oprócz wymienionych objawów dodatkowo mogą pojawić się zaburzenia rytmu serca, incydenty zakrzepowo-zatorowe czy obrzęk płuc wskutek rozwinięcia się niewydolności lewokomorowej.

W różnicowaniu należy wziąć pod uwagę takie zmiany jak: skrzepy wewnątrz serca spowodowane na przykład wadami zastawkowymi czy migotaniem przedsionków lub wtórne guzy serca czyli zmiany przerzutowe oraz wady serca.

Podstawą rozpoznania jest badanie echokardiograficzne, wykonuje się również badanie USG przezprzełykowe, uzupełnieniem jest badanie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Podstawą leczenia, ze względu na dużą częstość powikłań jest chirurgiczne wycięcie zmiany. Czasem zabieg musi uwzględnić zaopatrzenie ubytku w przegrodzie za pomocą łaty. W przypadku natomiast zaawansowanych zmian złośliwych pozostaje leczenie paliatywne. Uzupełnieniem jest leczenie przeciwkrzepliwe.

W przypadku gdy zmiana jest łagodna rokowanie jest dobre, z małym odsetkiem nawrotu. W przypadku zmian złośliwych rokowanie zwykle jest niepomyślne.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Medycyna wewnętrzna, Gerd Herold, PZWL, 2007

Reklama
(4)
Komentarze