Zaloguj
Reklama

Nowotwory nerki

Autorzy: Klaudia Tomala
Nerki
Fot. Pantherstock
Nerki
(5)

Nowotwory nerki stanowią około 3% nowotworów dotykających dorosłych i są trzecim pod względem występowania nowotworem urologicznym.

Reklama

Najbardziej narażeni na zachorowanie na raka nerki są osoby około 60 r.ż. żyjące w miastach. Mężczyźni chorują 2 do 3 razy częściej niż kobiety.
 
Czynniki ryzyka:

 • Palenie tytoniu;
 • Otyłość;
 • Nadciśnienie tętnicze;
 • Nabyta torbielowatość nerek;
 • WZW C;
 • Ekspozycja na substancje trujące: kadm, azbest;
 • Leki cytotoksyczne i chemioterapia;

Nowotwory nerki mogą być dziedziczone, występują w rodzinnych zespołach nowotworowych:

 1. Zespół von Hippel-Lindau - rak jasnokomórkowy;
 2. Wrodzony rak brodawkowaty nerki - rak brodawkowy typu 1;
 3. Wrodzona mięśniakowatość gładkokomórkowa (leiomiomatoza) i rak nerkowokomórkowy HLRCC- rak brodawkowy typu 2;
 4. Zespół Birt-Hogg-Dube- najczęściej rak chromofobny;


fot. ojoimages

Klasyfikacja nowotworów nerki wg WHO:

 • Rak jasnokomórkowy – występowanie: 75-85%;
 • Wieloogniskowy (torbielowaty) rak jasnokomórkowy- występowanie: bardzo rzadki;
 • Rak brodawkowaty- występowanie: 10-15%;
 • Rak chromofobny - występowanie: 10%;
 • Rak z przewodów Belliniego - występowanie: bardzo rzadki;
 • Rak rdzeniasty nerki - występowanie: bardzo rzadki;
 • Rak związany z translokacją Xp11 - występowanie: bardzo rzadki;
 • Rak śluzotwórczy cewkowy i wrzecionowatokomórkowy - występowanie: bardzo rzadki;
 • Rak towarzyszący nerwiakowi zarodkowemu - występowanie: bardzo rzadki;
 • Rak nerki niesklasyfikowany- występowanie: <10%.

 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • Czernek U. Nowotwory nerki [w:] Onkologia, Via medica, Gdańsk 2007.

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze