Zaloguj
Reklama

Niedożywienie u chorych na nowotwory

Autorzy: Małgorzata Solecka
Mierzenie ciśnienia tętniczego w warunkach szpitalnych
Fot. medforum
Mierzenie ciśnienia tętniczego w warunkach szpitalnych
(0)

Zarówno postępująca utrata apetytu oraz utrata masy ciała w wyniku rozwoju choroby nowotworowej stanowi zły czynnik rokowniczy i może przyczynić się do pogorszenia tolerancji leczenia. 

Reklama

Niedożywienie w chorobach nowotworowych

Wyniszczenie nowotworowe (cancer cachexia) powoduje, że w momencie przyjęcia do szpitala blisko połowa chorych na nowotwory układu pokarmowego wykazuje cechy niedożywienia, które ma negatywny wpływ na: czas przeżycia i jakość życia, wyniki leczenia przeciwnowotworowego oraz koszty leczenia.

Częstotliwość występowania niedożywienia w zależności od lokalizacji nowotworu w układzie pokarmowym przedstawia się następująco: przełyk 70-85%, żołądek 60-73%, trzustka 30-40%, jelito grube 10-15%.

Wśród podstawowych przyczyn niedożywienia w przebiegu choroby nowotworowej wymienia się:

 • utratę apetytu (anoreksja), w związku z czym chory przyjmuje zmniejszoną ilość pokarmów w stosunku do realnego zapotrzebowania,
 • zwiększone o blisko 20-30% zapotrzebowanie na energię spowodowane rozrostem oraz metabolizmem guza,
 • zmiany odczuwania smaku, zapachu, nudności, wymioty, postępująca apatia i zmniejszona aktywność fizyczna,
 • czynniki psychogenne np. lęk o swoje zdrowie i  rodzinę, depresja związana z niepewnym rokowaniem.


fot. panthermedia

Zbyt późno rozpoznane i nieleczone niedożywienie białkowo-kaloryczne przyczynia się do rozwoju wyniszczenia nowotworowego będącego złożonym zespołem metabolicznym, który charakteryzuje się:

 • brakiem apetytu i zmęczeniem,
 • utratą masy ciała powyżej 10%,
 • obecnością zapalenia (wzrost CRP i IL-6 w badaniach laboratoryjnych),
 • insulinoopornością,
 • zwiększonym rozpadem białek mięśni,
 • zmniejszonym stężeniem białek w osoczu 

Subiektywna Globalna Ocena Stanu Odżywienia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 roku Subiektywna Globalna Ocena Stanu Odżywienia (SGA) od 2012 jest wykonywana u każdego pacjenta przyjmowanego do szpitala w Polsce z wyjątkiem pacjentów oddziałów ratunkowych. Jej celem jest przede wszystkim określenia stopnia niedożywienia lub zagrożenia niedożywieniem w trakcie planowanej diagnostyki i leczenia, identyfikacja chorych zagrożonych powikłaniami wynikających bezpośrednio z niedożywienia oraz monitorowanie skuteczności leczenia żywieniowego.
Skala SGA pozwala zakwalifikować chorego do jednej z trzech grup:

 • A- prawidłowo odżywiony,
 • B- lekkie niedożywienie lub ryzyko niedożywienia,
 • C- ciężkie niedożywienie. 
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • 1.B.Szczygieł.: Niedożywienie związane z chorobą, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013
  2.B.Szczygieł.: Leczenie żywieniowe chorych na nowotwory, Journal of Oncology, 2007

Reklama
(0)
Komentarze