Zaloguj
Reklama

Metody leczenia choroby nowotworowej cz. I

Autorzy: Małgorzata Solecka
Wsparcie w chorobie
Fot. medforum
Wsparcie w chorobie
(0)

Diagnoza choroby nowotworowej jest ogromną zmianą w życiu chorego, czas od momentu postawienia ostatecznej diagnozy do wybrania odpowiedniej metody leczenia jest czasem stresogennym zarówno dla chorego jak i jego rodziny. Obawy te bardzo często podyktowane są nieznajomością metod leczenia. Warto dowiedzieć przy pomocy jakich terapii skutecznie można walczyć z chorobą nowotworową.  Dziś kilka słów o jednej z najpopularniejszych metod leczenia raka jaką jest chemioterapia. 

Reklama

Chemioterapia (CHTH)- metoda leczenia, polegająca na niszczeniu komórek nowotworowych, drobnoustrojów, bakterii za pomocą środków chemicznych. W przypadku leczenia nowotworów wykorzystywane są leki cytostatyczne.

W zależności od stopnia zaawansowania choroby oraz rodzaju nowotworu chemioterapia może spowodować:

  • wyleczenie nowotworu (metoda radykalna) - całkowita eliminacja komórek nowotworowych z organizmu,
  • opanowanie/kontrolę nowotworu - zapobieżenie szerzenia się lub wzrostu nowotworu,
  • złagodzenie objawów nowotworu (metoda paliatywna) - chemioterapia stosowana jest w celu spowolnienia progresji choroby lub zmniejszenia dolegliwości bólowych u chorych, których całkowite wyleczenie jest niemożliwe.

Chemioterapia może być stosowana jako samodzielne leczenie, leczenie skojarzone z radykalną operacją w postaci chemioterapii uzupełniającej, której celem w tym przypadku będzie zniszczenie ewentualnych ognisk nowotworowych.

Największe obawy ze strony pacjentów przed rozpoczęciem leczenia chemicznego stanowi fakt zmierzenia się z powikłaniami oraz skutkami ubocznymi wynikającymi ze stosowanie tej metody leczenia. Mogą to być między innymi: zmęczenie, nudności i wymioty, awersja do jedzenia, podrażnienie jamy ustnej gardła, wypadanie lub przerzedzenie włosów, obniżenie produkcji komórek krwiotwórczych, kardiotoksyczność czy powikłania związane bezpośrednio z układem oddechowym czy żołądkowo-jelitowym. Nie ulega wątpliwości, że leki chemioterapeutyczne mogą znacznie zaburzać homeostazę organizmu jednak należy pamiętać, że jest to stan przejściowy, a w chwili obecnej personel medyczny potrafi doskonale eliminować bądź łagodzić niekorzystne skutki, z jakimi może zmagać się pacjent.

 

 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • 1. Russell L.Blaylock.: Naturalne strategie w walce z rakiem. Odżywianie w terapii antynowotworowej, Wydawnictwo Studio Astropsychologii, Białystok 2012
    2. National Cancer Institute of United States, PTOK, Fundacja Tam i z Powrotem.: Chemioterapia i Ty. Poradnik dla pacjenta z chorobą nowotworową i ich rodzin, wydawca Primopro, Warszawa 2015

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze