Zaloguj
Reklama

HIPEC (chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii) w leczeniu przerzutów do otrzewnej

Autorzy: lek. Paulina Cichon
Chemioterapia
Fot. medforum
Chemioterapia
(0)

Otrzewna to błona surowicza  pokrywająca od wewnątrz ścianę jamy brzusznej oraz niektóre narządy od zewnątrz (m.in.: żołądek, część dwunastnicy, jelito cienkie i większość okrężnicy, macicę i jajniki). Przerzuty nowotworów złośliwych do otrzewnej są określane w klasyfikacji TNM (T-tumor- guz, L-lymph nodes - węzły chłonne, M- metastasis - przerzuty) jako przerzuty odległe, czyli cecha M+ i wiążą się z reguły z niepomyślnym rokowaniem i krótkim czasem przeżycia nieleczonych chorych (średnio około 6 miesięcy). Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii jest dla wielu z nich procedurą ratunkową. 

Reklama

Chorym z potwierdzonymi w badaniach obrazowych (rezonans magnetyczny MRI, tomografia komputerowa TK, PET) przerzutami do otrzewnej i jednocześnie brakiem innych zmian wtórnych- przerzutów drogą krwionośną, np. do narządów miąższowych- śledziony, wątroby czy mózgu albo są one niewielkie i mogą być skutecznie leczone metodami chirurgicznymi lub radioterapią, proponuje się niekiedy zabieg cytoredukcyjny z chemioterapią podawaną bezpośrednio do jamy ciała- otrzewnej. Jest to metoda pozwalajaca na uzyskanie bardzo dobrych wyników leczenia nawet u chorych miejscowo istotnie zaawansowanych. 

Procedura składa się z dwóch etapów: najpierw, po wstępnej rewizji jamy brzusznej i ocenie operacyjności nowotworu dokonuje się cytoredukcji- jak najbardziej dokładnego, skrupulatnego usunięcia mas rozsianych na powierzchni otrzewnej, nie raz ze zmienionymi nowotworowo tkankami narządów (np. fragmenty jelita cienkiego, grubego, wątroby, gonady). Zabiegi te są bardzo trudne technicznie oraz długotrwałe- czas operatywny może sięgać nawet kilkunastu godzin. Wymagają od personelu lekarskiego  wytrzymałości, perfekcyjnej precyzji nabytej na drodze wieloletniej praktyki w pracy z chorymi onkologicznymi. Po ukończeniu części chirurgicznej przystępuje się do perfuzji - po podłączeniu drenów doprowadzających podaje się cytostatyk w płynie infuzyjnym nagrzanym do wysokiej temperatury powyżej fizjologicznej ciała człowieka. Efektywny czas krążenia chemioterapii w jamie otrzewnej różni się w zależności od podanego leku – od 30 minut do dwóch godzin. 

Dla pomyślności i bezpieczeństwa zabiegu niezbędna jest odpowiednia kwalifikacja pacjentów. Pomimo zaawansowania w chorobie onkologicznej, muszą oni być w zadowalająco dobrej kondycji ogólnej i fizycznej, aby znieść- poza obciążającym zabiegiem operacyjnym, możliwe powikłania wynikające z samego cytostatyku podanego miejscowo jak i wielogodzinnego znieczulenia ogólnego i okresu pooperacyjnego.  

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • 1. Sugarbaker Oncology Associates. Speciality Section for the Treatment of Pseudomyxoma Peritonei Syndrome. (January 2009).
    2. Kompendium Chirurgii Onkologicznej; Jeziorski A., Rutkowski P.; VM Media Sp z o.o. 2014
    3. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 Tom I. VM Media Sp z o.o. 2013

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze