Zaloguj
Reklama

Granty na realizację projektów poprawiających sytuację pacjentów z chorobami nowotworowymi w Europie Środkowej i Wschodniej

Autorzy: Fundacja Bristol-Myers Squibb, informacja prasowa
Pacjentka w szpitalu
Fot. ojoimages
Pacjentka w szpitalu
(5)

Fundacja Bristol-Myers Squibb (FBMS) zaprasza organizacje działające w Polsce, Czechach, Rumunii, Rosji i na Węgrzech do składania wniosków o przyznanie grantów na przeprowadzenie projektów, mających na celu zmniejszanie różnic w rozpoznawaniu i leczeniu chorób nowotworowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Reklama

W ramach projektu Bridging Cancer Care FBMS przyzna w 2012 roku pięć dwuletnich grantów, każdy w wysokości do 150 000 USD. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 kwietnia b.r., a więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej fundacji. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas spotkania beneficjentów Bridging Cancer Care Grantee Summit, które odbędzie się w dniach 7-9 sierpnia b.r. w Pradze.

Od 2007 roku Fundacja  przyznaje granty finansowe na programy, których celem jest zmniejszanie różnic w opiece nad chorymi na nowotwory w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Główne zagadnienie związane z projektem to opieka pielęgniarska – szkolenia i rozwój związanych z nią możliwości oraz budowanie partnerstwa środowiskowego dla zwiększenia skuteczności opieki zdrowotnej wspołecznościach, w których choroby nowotworowe występują nieproporcjonalnie często. Proponowane rozwiązania powinny obejmować grupy, w których poziom opieki onkologicznej jest niewystarczający.

Organizatorzy zapraszają do konkursu autorów programów, które angażują pielęgniarki w szerzenie wiedzy i zwiększanie świadomości na temat skutków chorób nowotworowych, oraz w świadczenie bezpośredniej opieki medycznej pacjentom z chorobami nowotworowymi w społeczeństwie. Dzięki projektowi szkoleniowemu pt. „Minimum onkologiczne dla pielęgniarek POZ”, który zrealizowałyśmy wspólnie ze stowarzyszeniem Polskie Amazonki Ruch Społeczny, udało nam się wyposażyć w niezbędne narzędzia, umiejętności i wiedzę na temat troski o pacjenta cierpiącego na nowotwór aż 400 pielęgniarek z 8 województw! – mówi Barbara Jobda, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych.

–Obecnie większość pacjentów po otrzymaniu diagnozy trafia do domów. Specjalistyczne placówki onkologiczne odwiedzają oni głównie w celu otrzymania kolejnych dawek terapii, natomiast opieka nad nimi należy do lokalnych ośrodków zdrowia i zatrudnionych w nich pielęgniarek. Do zgłaszania wniosków Fundacja zaprasza także stowarzyszenia zawodowe pielęgniarek współpracujące z grupami lekarzy, organizacjami pozarządowymi, wydziałami zdrowia, czy grupami wsparcia pacjentów. O granty mogą ubiegać się również uczelnie wyższe, instytucje świadczące usługi zdrowotne, grupy pacjentów, organizacje pozarządowe i non-profit, działające na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym.

Bardzo się cieszę, że Fundacja BMS po raz kolejny wesprze projekty organizacji, które pomagają polskim pacjentom.Jako firma dostrzegająca problemy społeczne, reagujemy na nie, gdy jesteśmy pewni, że nasze zaangażowanie może w trwały sposób pomóc chorym. Program Bridging Cancer Care jest doskonałą okazją ku temu – mówi Gianluigi Lisi Dyrektor Generalny Bristol–Myers Squibb w Polsce. Projekty wspierane przez Fundację będą realizowane po raz kolejny w Polsce, Czechach, Rumunii, Rosji i na Węgrzech.

Reklama
(5)
Komentarze