Zaloguj
Reklama

Epidemiologia nowotworów złośliwych u dzieci

Autorzy: Patrycja Piechaczek
Wiyta u pediatry
Fot. Panthermedia
Wiyta u pediatry
(2)

We współczesnym świecie choroby nowotworowe są bardzo rozpowszechnione.

Reklama

Nowotwory złośliwe są związane z niepewnym rokowaniem, zagrożeniem życia i wiążą się z koniecznością obciążającego leczenia. Znajdują się one na drugim miejscu, po chorobach układu krążenia, jako przyczyny zgonów w krajach rozwiniętych.

Nowotwory u dzieci i młodzieży są spotykane rzadziej niż u osób dorosłych. Stanowią one 2% ogółu wszystkich rozpoznawanych nowotworów i zajmują drugie miejsce wśród przyczyn zgonów u dzieci. Umieralność z tego powodu wciąż maleje, jednak w Polsce jest wyższa niż w innych krajach Europy.

Aktualnie 70-80% dzieci z rozpoznaniem nowotworu jest wyleczonych a w niektórych rodzajach choroby odsetek ten sięga nawet 90%. Bardzo istotna jest wczesna diagnoza. Opóźnienie rozpoznania i wprowadzenie niewłaściwego leczenia przyczyniają się do rozsiewu choroby i powstawania odległych przerzutów. W efekcie zmniejsza to szansę na przeprowadzenie radykalnego zabiegu chirurgicznego czy zabiegu oszczędzającego.

Konsekwencją jest konieczność zastosowania agresywnej chemoterapii, która niesie ze sobą wiele działam niepożądanych. Późna diagnoza nowotworu pogarsza również rokowania. W Polsce na rok odnotowuje się 1100-1200 nowych zachorowań na nowotwory złośliwe wśród dzieci, czyli 105-130 nowych zachorowań na 1 mln dzieci.

 

fot. ojoimages

 

Najczęściej odnotowuje się zachorowanie na białaczkę, guzy ośrodkowego układu nerwowego, chłoniaki, nowotwory układu współczulnego, nerczaki.

 • Białaczka stanowi ok. 30% nowotworów co daje w Polsce około 330 przypadków rocznie. Dla porównania w Europie stanowi około 33%. Najczęściej występują między 2 a 7 rokiem życia i przeważa u płci męskiej (stosunek 3:2).
 • Chłoniaki stanowią ok.15% nowotworów a w Europie ok.10%.
 • Częstość występowania guzów mózgu wynosi ok.17% ( Europie ok.23%),
 • Nowotwory układu współczulnego stanowią niecałe 7%.
 • Guz Wilma, inaczej nerczak zarodkowy stanowi 8-10% nowotworów złośliwych u dzieci i jest najczęściej występującym guzem nerki w wieku przedszkolnym. Rozpoznawany między 1 a 5 rokiem życia. Zachorowalność u obu płci jest taka sama.
 • Inne nowotwory nerek stanowią ok. 6%. Mięsaki tkanek miękkich stanowią 8%. Nowe zachorowania występują między 2 a 6 rokiem życia. Zachorowalność u chłopców i dziewcząt jest taka sama.

Głównymi przyczynami powstawania nowotworów są:

 • promieniowanie jonizujące i ultrafioletowe,
 • niektóre leki,
 • mutacje genowe,
 • wirusy.

Należy pamiętać, że wczesna diagnoza nowotworów, szczególnie złośliwych, jest bardzo istotna. Polepsza ona rokowania i pozwala na szybkie rozpoczęcie terapii.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • Balcerska Anna, Epidemiologia chorób nowotworowych u dzieci, Forum Medycyny Rodzinnej 2009, tom 3, nr 1, 61-62
  Bilikiewicz Adam, Psychiatria, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Reklama
(2)
Komentarze