Zaloguj
Reklama

Choroby nowotworowe a zaburzenia psychiczne

Kobieta w trakcie chemioterapii
Fot. Shutterstock
Kobieta w trakcie chemioterapii
(0)

Choroby nowotworowe stanowią poważny problem zdrowotny – wynika to zarówno z tego, jakie są rokowania w przypadku części z nich, jak i z tego, że zachorowanie na nie może skutkować naprawdę przeróżnymi następstwami. O jednym z nich współcześnie mawia się więcej, wciąż jednak najprawdopodobniej za mało – mowa o zaburzeniach psychicznych pojawiających się u osób ze schorzeniami nowotworowymi.

Reklama

Diagnoza: „rak” przez naprawdę niewielu pacjentów przyjmowana jest bez większych emocji. Trudno się temu dziwić – w końcu rokowania w przypadku części chorób nowotworowych, nawet przy wdrożeniu leczenia, bywają naprawdę niepomyślne. Nagromadzenie emocji związanych z uzyskaniem diagnozy, zdobyciem informacji o przebiegu leczenia czy rokowań miewa różne następstwa – u jednych pacjentów emocje dość szybko przemijają i pojawia się u nich wola walki, u innych zaś pojawiać się mogą ostatecznie różnego rodzaju zaburzenia psychiczne.

Choroby nowotworowe a zaburzenia adaptacyjne

Zaburzenia adaptacyjne zasadniczo stanowią jedno z tych zaburzeń psychicznych, z którymi onkolodzy spotykają się najczęściej. Problem pojawia się w związku z zetknięciem się z jakimś konkretnym czynnikiem lub sytuacją – w omawianym przypadku jest nią zachorowanie na chorobę nowotworową. Zaburzenia adaptacyjne rozpoznawać można wtedy, gdy następstwa zetknięcia się z jakąś sytuacją u danej osoby są większe niż te, które mogą typowo pojawiać się po doświadczaniu jakiegoś stresora.

Objawy zaburzeń adaptacyjnych bywają naprawdę różne – najczęściej u pacjentów dochodzić może do:

 • zaburzeń snu (zwykle w postaci bezsenności),
 • wzmożonego napięcia mięśni,
 • drażliwości,
 • poczucia niepokoju,
 • wahań nastroju,
 • epizodów duszności.

Warto tutaj nadmienić, że czasami objawy zaburzeń adaptacyjnych u pacjentów z chorobami nowotworowymi współistnieją z objawami zaburzeń depresyjnych czy lękowych.

Choroby nowotworowe a zaburzenia depresyjne

Ogólnie zachorowanie na jakąś ciężką, przewlekłą chorobę stanowi jeden z czynników ryzyka zaburzeń depresyjnych – nie trzeba więc chyba szerzej tłumaczyć tego, dlaczego nowotwór może sprzyjać depresji. Zaburzenia nastroju to kolejne z częściej występujących u pacjentów onkologicznych zaburzeń psychicznych. Do możliwych objawów depresji zaliczyć można:

 • obniżenie nastroju,
 • poczucie beznadziejności,
 • utratę apetytu,
 • zaburzenia snu,
 • utratę energii,
 • utratę zainteresowania rzeczami, które wcześniej pacjenta cieszyły (co określa się jako anhedonię),
 • poczucie winy.

fot. panthermedia

Depresja w przebiegu choroby nowotworowej stanowi poważny problem – wskutek zapadnięcia na nią chory może bowiem całkowicie bagatelizować zalecenia lekarskie, np. zaniedbywać przyjmowanie leków czy nie stawiać się na zaplanowane cykle chemioterapii. W przypadku nasilonych zaburzeń depresyjnych pacjenci mogą mieć również i myśli samobójcze, czego skutkiem może być popełnienie przez nich próby samobójczej. Zaobserwowanie potencjalnych przejawów depresji u bliskiego powinno skłaniać członków jego rodziny do poszukiwania specjalistycznej pomocy – najkorzystniejsze jest zapewnienie wtedy choremu opieki zarówno psychologicznej, jak i psychiatrycznej.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze