Zaloguj
Reklama

Chemiczne czynniki wpływające na rozwój nowotworów

Autorzy: Ewa Chodkowska
Badanie w laboratorium
Fot. ojoimages
Badanie w laboratorium
(5)

Nowotwór jest chorobą wywołaną przez niekontrolowany podział komórek, które nie formują się w typowe komórki tkanek i wywołują mutacje genów.

Reklama

Jest wiele czynników wpływających na rozwój raka. Naukowcy przeprowadzili szereg badań i testów pozwalających określić, które substancje są czynnikami rakotwórczymi.

 • 1,3-butadien jest gazem powodującym między innymi podrażnienie oczu, nosa, gardła i płuc. Osoby narażone na 1,3-butadien mogą odczuwać również zmęczenie i ciągłą senność. W badaniach epidemiologicznych wykazano, że gaz zwiększa ryzyko wystąpienia reumatyzmu, chorób serca oraz miażdżycy. 
 • Według badań w Ameryce ryzyko raka wywołanego arszenikiem zawartym w wodzie jest porównywalne z rakiem wywołanym przez dym tytoniowy. Powoduje on raka płuc, wątroby, nerek i pęcherza moczowego. Szacuje się, że regularne przyjmowanie 0.05mg arszeniku na litr wody powoduje zgon wywołany rakiem płuc, nerek lub pęcherza moczowego 13 na 1000 osób.
 • Włókna azbestowe mogą prowadzić do pylicy zwanej azbestozą. Następuje wtedy zwłóknienie płuc i opłucnej. Przy azbestozie może wystąpić rak oskrzela oraz międzybłoniak opłucnej. 
 • benzen posiada właściwości zarówno toksyczne jak i rakotwórcze. Po jego spożyciu odczuwa się podrażnienie śluzówki żołądka, mdłości i wymioty.
 • benzydyna jest uznawana za szkodliwą wg. wykazu substancji niebezpiecznych. Ma toksyczne działanie na gospodarkę wodną organizmu. Po spożyciu należy podawać choremu do picia białko kurze. 
 • beryl ma działanie rakotwórcze podrażniając drogi oddechowe. Beryl wchodzi w reakcję z DNA przez co jest przyczyną mutacji genowych. Działa drażniąco na oczy oraz może powodować uczulenie przez kontakt ze skórą 
 • kadm zmienia strukturę komórek. Wpływa negatywnie na obieg mikroelementów w organizmie m.in. żelaza, cynku, selenu, magnezu i wapnia. Zakłóca on procesy metaboliczne. Śmiertelną dawką jest spożycie ok. 400 mg kadmu.
 • Chrom prowadzi do uszkodzeń kodu genetycznego. Uszkadza przewód pokarmowy, układ oddechowy oraz wywołuje zmiany skórne.
 • u osób narażonych na wdychanie niklu w postaci lotnej może wystąpić astma, pylica płuc oraz przewlekłe choroby błony śluzowej nosa. Duże dawki niklu powodują osłabienie odporności wrodzonej.
   


fot.pantherstock

To tylko niektóre z czynników rakotwórczych. Należy zwrócić szczególną uwagę na pierwiastki zawarte w jedzeniu, ponieważ są one najszybciej wchłaniane.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze