Zaloguj
Reklama

Białaczka – choroba, o której słyszał każdy

Autorzy: Izabela Kletke
Selfie
Fot. medforum
Selfie
(4)

Dzięki szeroko rozpowszechnionej akcji rozbudowy banku dawców szpiku kostnego, hasło białaczka nie jest już dla nikogo obce. A ile tak naprawdę wiemy o tej chorobie? Białaczka, zwana inaczej leukemią należy do chorób nowotworowych atakujących krew oraz szpik kostny, który jest odpowiedzialny za prawidłowy skład krwi.

Reklama

Schemat choroby polega na zatrzymaniu rozwoju pewnego rodzaju komórek krwi i dalsze namnażanie się ich (klonowanie) w takim patologicznym stanie. Dodatkowo, w tychże komórkach zaburzona jest zdolność do zamierania (tzw. apoteozy), przez co stare komórki nie są zastępowane nowymi, tylko ich liczba stale przyrasta. Takie zmutowane komórki zaczynają krążyć po organizmie osiadając równocześnie w różnych narządach, takich jak wątroba, węzły chłonne czy śledziona powodując tym samym ich powolne uszkodzenie.

Co do samego szpiku kostnego, następuje w nim wyparcie prawidłowych komórek przez coraz większą liczbę komórek nowotworowych, co prowadzi do niedoboru prawidłowych krwinek typu erytrocyty, płytki krwi czy dojrzałe granulocyty. Ze względu na rodzaj komórek zaatakowanych przez nowotwór, białaczki dzieli się zasadniczo na dwie grupy: limfatyczna (dotycząca układu chłonnego) oraz szpikowa, w których to kategoriach wyróżnia się z kolei postać ostrą i przewlekłą. Leukemia ostra ma miejsce, gdy rozwój komórek zatrzymuje się na wczesnym etapie dojrzewania, przez co krew i szpik zostają zalane niedojrzałymi niefunkcjonalnymi komórkami. Choroba rozwija się szybko, a jej przebieg jest gwałtowny.

Do białaczki przewlekłej dochodzi, gdy zatrzymanie rozwoju komórek krwi ma miejsce w późniejszym etapie. Jest wtedy możliwe, w większym stopniu niż w wypadku leukemii ostrej, produkowanie wciąż funkcjonalnych komórek, dzięki czemu choroba rozwija się wolniej i łagodniej. Z tego też powodu do wykrycia białaczki przewlekłej dochodzi często przypadkiem. Najczęściej spotykanym typem białaczki u dorosłych jest ostra białaczka szpikowa zwana skrótowo AML, która jest przyczyną ok. 1600 zachorowań rocznie. Druga w kolejności jest przewlekła białaczka limfatyczna (CLL) z ok. 1300 zachorowaniami rocznie.

fot.ojoimages

Najczęściej spotykanym rodzajem leukemii u dzieci jest z kolei ostra białaczka limfatyczna (ALL) powodująca ok., 600 zachorowań rocznie. W leczeniu białaczki najważniejszym punktem jest prawidłowa diagnoza, która powinna wyjaśniać, z którego rodzaju komórek rozwinął się nowotwór. Do metod wykorzystywanych w terapii należy standardowo chemioterapia przy użyciu leków cytostatycznych, radioterapia, podawanie interferonu, kortykosterydów czy przeciwciał monoklonalnych. Leczeniem często stosowanym jest oczywiście też transplantacja szpiku kostnego. Metoda, jakkolwiek już nie nowa, ulega ciągłemu rozwojowi i ulepszeniu.

Nowoczesne procedury uzupełniają standardowy przeszczep szpiku kostnego o transplantację krwiotwórczych komórek macierzystych izolowanych z krwi obwodowej oraz przeszczepiania komórek z krwi łożyskowej (pępowinowej). Dzięki tym i innym zabiegom, bezpieczeństwo procedury transplantacji jak również wysokość jej efektów są coraz lepsze. Na przestrzeni minionych 40 lat odsetek chorych wykazujących 5-letnie przeżycie wzrósł aż trzykrotnie i równy jest obecnie 42%. Jeszcze bardziej imponujące efekty zostały osiągnięte na polu walki z białaczką dziecięcą, gdzie statystyki przeżycia wzrosły z 4% do 80% !

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze