Zaloguj
Reklama

Badania cytogenetyczne

Badanie przeprowadzone w laboratorium
Fot. medforum
Badanie przeprowadzone w laboratorium
(5)

Proces powstawania nowotworu jest oparty o bardzo złożone mechanizmy, które dziś nie są jeszcze do końca poznane.

Reklama

Ostatnie lata przyniosły rozwój badań biologicznych, które swoim zakresem obejmują patomechanizmy transformacji nowotworowych, stąd umożliwiają coraz lepszą i skuteczniejszą diagnostykę. Duży wpływ na to miał postęp jaki nastąpił w dziedzinie badań molekularnych, a w szczególności w zakresie cytogenetyki molekularnej. Z molekularnego punktu widzenia, wiadomo że procesy nowotworowe są wynikiem zmian w strukturze i funkcjonowaniu komórki. Transformacje jakie w niej zachodzą prowadzą w efekcie do zmian w genach oraz w ich aktywności.

W specjalistycznych laboratoriach, komórki nowotworowe, można poddać badaniom cytogenetycznym, które w szczegółowy sposób określają zaburzenia materiału genetycznego. Badania te są przeprowadzane po tzw. hodowli in vitro, materiału zmienionego nowotworowo, który został pobrany od pacjenta. Komórki takie poddaje się inkubacji przez około 48 do 72 godzin. Inkubacja przebiega na płynnym podłożu które wzbogacone jest antybiotykami oraz specyficznymi stymulatorami wzrostu.


fot. panthermedia

Po tym czasie komórki są utrwalane, w taki sposób by zahamować ich wzrost w metafazie. W klasycznej cytogenetyce stosuje się różnicowe barwienie chromosomów, co pozwala na ujawnienie prążków G i analizę kariotypową, co jest niezwykle istotne w procesie diagnostycznym, gdyż zdecydowana większość zaburzeń w komórkach nowotworowych, jest wynikiem nieprawidłowej morfologii chromosomów.

Badania cytogenetyczne dają obraz nie tylko ilościowy dotyczący zwielokrotnienia lub utraty pewnego obszaru genomu, ale również jakościowy wskazując wszelkie zmiany w translacji powstałe na skutek pęknięć DNA i ponownego, nieprawidłowego połączenia nici.[1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Cytogenetyka w diagnostyce nowotworów” B. Pienkowska- Grela [w:] „Podstawy onkologii klinicznej” pod red. J. Medera, Warszawa 2011

Reklama
(5)
Komentarze