Zaloguj
Reklama

Niskie BMI pogarsza przeżycie wśród chorych z nowotworem jelita grubego

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer 2015

Niskie BMI pogarsza przeżycie wśród chorych z nowotworem jelita grubego
Fot. medforum
(0)

Najnowsze wyniki badań klinicznych przedstawione na 17 Światowym Kongresie Nowotworów Przewodu Pokarmowego ESMO w Barcelonie wykazały, że u chorych z rozpoznanym nowotworem jelita grubego z występującymi przerzutami – niskie wartości wskaźnika BMI stanowią niekorzystny czynnik prognostyczny.

Reklama

Powszechnie wiadomo, że wysoki wskaźnik BMI jest jednym z czynników zwiększających ryzyko rozwoju raka jelita grubego. Naukowcy podkreślają, że wyniki tego badania mają bardzo duże znaczenie kliniczne, gdyż wskaźnikiem masy ciała (BMI) w chwili obecnej jest ważnym czynnikiem prognostycznym u chorych z tym rodzajem raka.

Reklama
(0)
Komentarze