Zaloguj
Reklama

Czynniki wpływające na wyniki leczenia chłoniaków nieziarniczych (NHL) u dzieci i młodzieży

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Dr med. Jarosław Kwiecień, specjalista pediatra, adiunkt I Katedry Pediatrii w Zabrzu, Śląska Akademia Medyczna

Źródło tekstu:

  • Br J Haematol. 2005 Oct;131(1):39-49.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Czynniki wpływające na wyniki leczenia chłoniaków nieziarniczych (NHL) u dzieci i młodzieży
Fot. medforum
(0)

Płeć, wiek i typ histologiczny chłoniaka nieziarniczego mogą mieć istotny wpływ na wyniki leczenia i przeżywalność pacjentów.

Reklama

Przeanalizowano historie chorób 2084 pacjentów z rozpoznanym chłoniakiem nieziarniczym (NHL). Analizując efekty leczenia oceniane na podstawie 5-letniego okresu przeżycia bez objawów choroby wykazano, że czynnikami dobrego rokowania były płeć męska oraz typy histochemiczne nowotworów określane jako T-LBL i DLBCL-CB. Porównując pacjentów w zależności od wieku ujawnienia się choroby wykazano gorsze rokowanie w grupie wiekowej 0-4 lata przy nowotworach typu pB-LBL i ALCL.

Reklama
(0)
Komentarze