Zaloguj
Reklama

Badania przesiewowe nowotworów

Autor/autorzy opracowania:


Badania przesiewowe nowotworów
Fot. ojoimages
(5)

Skrining onkologiczny oznacza badanie osób bez objawów choroby, co ma na celu wczesne wykrycie nowotworu.

Reklama

Badania tego typu mają zmniejszyć umieralność i dotyczą osób o największym ryzyku zachorowania na raka danego narządu. Skrining obejmuje testy diagnostyczne pozwalające na wykrycie nowotworu we wczesnych stadiach rozwoju.

Taki test powinien być prosty, tani, powtarzalny i akceptowany społecznie.
Ponadto, powinien być :

  • czuły, czyli zdolny do wykrycia choroby. Test o czułości 90% oznacza, że u 9 na 10 osób wykryto chorobę, zaś 10% wyników jest fałszywie negatywnych,
  • swoisty, czyli powinien wykrywać osoby zdrowe. Test o swoistości 90% oznacza, że nowotworu nie wykryto u 9 na 10 osób, zaś 10% wyników jest fałszywie pozytywnych.

Wyniki tego typu testów nie pozwalają na postawienie ostatecznej diagnozy. Założeniem badań przesiewowych jest zlikwidowanie lub zminimalizowanie problemu zdrowotnego w populacji zagrożonej chorobą, dlatego stosowany jest w diagnostyce chorób o wysokiej zachorowalności.

Reklama
(5)
Komentarze