Zaloguj
Reklama

Promieniowanie w walce z rakiem

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

 • [1] „Podstawy radioterapii” Janusz Meder [w:] PODSTAWY ONKOLOGII KLINICZNEJ,  Redakcja naukowa: dr n. med. Janusz MEDER, Warszawa 2011 r.
  [2] „Postęp w technikach radioterapii i jego implikacje kliniczne”, Marian Reinfuss, Edward Byrski, Tomasz Walasek, Paweł Blecharz, NOWOTWORY Journal of Oncology, 2011, volume 61, Number 3
  [3] „Podstawy radioterapii” Janusz Meder [w:] PODSTAWY ONKOLOGII KLINICZNEJ,  Redakcja naukowa: dr n. med. Janusz MEDER, Warszawa 2011 r.
  [4] „Podstawy radioterapii” Janusz Meder [w:] PODSTAWY ONKOLOGII KLINICZNEJ,  Redakcja naukowa: dr n. med. Janusz MEDER, Warszawa 2011 r.
  [5] „Podstawy radioterapii” Janusz Meder [w:] PODSTAWY ONKOLOGII KLINICZNEJ,  Redakcja naukowa: dr n. med. Janusz MEDER, Warszawa 2011 r.
  [6] „Podstawy radioterapii” Janusz Meder [w:] PODSTAWY ONKOLOGII KLINICZNEJ,  Redakcja naukowa: dr n. med. Janusz MEDER, Warszawa 2011 r.

Kategorie ICD:


Promieniowanie w walce z rakiem
Fot. Pantherstock
(0)

Radioterapia jest jedną z najczęściej stosowanych metod leczenia w schorzeniach nowotworowych. Stosowana jest jaka samodzielna metoda leczenia oraz w połączeniu z chirurgią oraz chemioterapią. Jest to metoda radykalna co oznacza, iż podejmuje się ją z zamiarem całkowitego wyleczenia pacjenta.

Radioterapia rozwija się w zakresie ulepszania metod fizycznych, technicznych i radiobiologicznych. W diagnozowaniu i leczeniu pacjentów konieczna jest współpraca radioterapeuty z całym sztabem ludzi, począwszy od lekarzy różnych specjalizacji aż po fizyków medycznych czy elektroników. [1] Bardzo istotnym elementem radioterapii jest to, iż pozwala na uniknięcie kalectwa poprzez zachowanie chorego narządu- oka, piersi czy krtani.[2]

Czym są fale służące w radioterapii?

Są to fale X, stanowiące część promieniowania elektomagnetycznego, o długości od 0,0001 do 10 nm. Fale te z łatwością przenikają przez substancje co daje im szerokie zastosowanie w medycynie. Radioterapia nakierowania jest na określony obszar, jednak jej działanie polega na tym, iż niszczy ona nie tylko komórki rakowe, ale również zdrowe komórki organizmu. [3]

Promieniowanie jonizujące możemy podzielić na promieniowanie fotonowe (X i gamma) oraz promieniowanie cząstkowe (elektrony, neutrony, protony, itd.) Odnosząc się natomiast do rodzajów radioterapii możemy mówić o:

 • Promieniowanie X- mocno nakierowane na konkrety obszar, bez rozchodzenia się na boki, co umożliwia zmniejszenie uszkodzeń tkanek wrażliwych,
 • Promieniowane elektronowe- wywołuje wysoki poziom jonizacji na konkretnym obszarze, stosowane jest głównie do leczenia guzów powierzchniowych i położonych niezbyt głęboko,
 • Promieniowanie cząstkowe: obejmuje ono wiązki cząstek, które są cięższe od elektronów, stosowane jest do leczenia małych guzów umiejscowionych w mózgu, w okolicach gałki ocznej oraz środkowej części miednicy.[4]

(0)
Reklama
Komentarze