Zaloguj
Reklama

Nowotwory przerzutowe

Autor/autorzy opracowania:


Nowotwory przerzutowe
Fot. Pantherstock
(4)

Nowotwory przerzutowe stanowią około 40% wszystkich nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN), przewyższając tym samym liczbę nowotworów pierwotnych.

Reklama

Prawdopodobnie nawet aż 50% zgonów spowodowanych chorobami nowotworowymi jest wynikiem wewnątrzczaszkowych nowotworów przerzutowych.

Najczęstsze źródła przerzutów:

  • raka płuc
  • raka piersi
  • czerniaka
  • rak jelita grubego

Rzadziej: rak prostaty, macicy, układu moczowego, trzustki, chłonniaki, białaczka

Lokalizacja przerzutów:

  • półkule mózgu (80%)
  • móżdżek (15%)
  • pień mózgu (5%)


Symptomatologia przerzutów do mózgu:

  1. Zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego (objawy nieswoiste).
    Objawy: bóle głowy, nudnośći, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, wymioty
    Objawy: dodatkowe: sztywność karkowa, spowolnienie akcji serca (bradykardia), senność,
  2. Ataki padaczkowe
  3. Uszkodzenie wyższych czynności psychicznych - bardzo częsty objaw u pacjentów z nowotworem OUN.
  4. Charakter udarowy
  5. Porażenia nerwów czaszkowych
  6. Neurologiczne objawy ogniskowe - wynikające z oddziaływania nowotworu na otaczające tkanki


Nowotwory płata czołowego

Objawy: zaburzenia osobowości, problemy z koncentracją, apatia, spowolnienie umysłowe, objawy morii czołowej (drażliwość, niepokój, wahania nastrojów)
Objawy dodatkowe: problemy w utrzymaniu pozycji pionowej, chód na szerokiej podstawie, zaburzenia afatyczne, nietrzymanie moczu

Nowotwory płata skroniowego

Objawy: akalkulia, aleksja, agrafia,
Objawy: dodatkowe: niedowidzenie ćwiartkowe, napady skroniowe

Nacieki w płacie potylicznym

Objawy: zaburzenia wzroku- zaburzenia pola widzenia (ubytki, niedowidzenie połowicze, ślepota korowa), zaburzenia widzenia barw, omamy wzrokowe

Nowotwory płata ciemieniowego

Objawy: zaburzenie funkcji przestrzennych, zaburzenia czucia ułożenia, brak czucia po przeciwnej stronie ciała

Nowotwory móżdzku

Objawy: głównie objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego

Nowotwory pnia mózgu

Objawy: nierówne źrenice, widzenie podwójne, niezborność, sztywność, drżenie, senność, opadanie powieki, niedowłady, wodogłowie, w późniejszej fazie - mutyzm akinetyczny

Niestety u bardzo wielu chorych przerzuty do ośrodkowego układu nerwowego przebiegają bezobjawowo.
 

Reklama
(4)
Komentarze