Zaloguj
Reklama

Nowotwory nerki

Autor/autorzy opracowania:

Kategorie ICD:


Nowotwory nerki
Fot. Pantherstock
(5)

Nowotwory nerki stanowią około 3% nowotworów dotykających dorosłych i jest trzecim pod względem występowania nowotworem urologicznym.

Reklama

Najbardziej narażeni na zachorowanie na raka nerki są osoby koło 60 r.ż. żyjące w miastach. Mężczyźni chorują 2 do 3 razy częściej niż kobiety.
 
Czynniki ryzyka:

 • Palenie tytoniu
 • Otyłość
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Nabyta torbielowatość nerek
 • WZW C
 • Ekspozycja na substancje trujące: kadm, azbest
 • Leki cytotoksyczne i chemioterapia

 
Nowotwory nerki mogą być dziedziczone, występują w rodzinnych zespołach nowotworowych:

 1. Zespół von Hippel-Lindau - rak jasnokomórkowy
 2. Wrodzony rak brodawkowaty nerki - rak brodawkowy typu 1
 3. Wrodzona mięśniakowatość gładkokomórkowa (leiomiomatoza) i rak nerkowokomórkowy HLRCC- rak brodawkowy typu 2
 4. Zespół Birt-Hogg-Dube- najczęściej rak chromofobny
   fot. ojoimages


Klasyfikacja nowotworów nerki wg WHO:

 • Rak jasnokomórkowy – występowanie: 75-85%
 • Wieloogniskowy (torbielowaty) rak jasnokomórkowy- występowanie: bardzo rzadki
 • Rak brodawkowaty- występowanie: 10-15%
 • Rak chromofobny - występowanie: 10%
 • Rak z przewodów Belliniego - występowanie: bardzo rzadki
 • Rak rdzeniasty nerki - występowanie: bardzo rzadki
 • Rak związany z translokacją Xp11 - występowanie: bardzo rzadki
 • Rak śluzotwórczy cewkowy i wrzecionowatokomórkowy - występowanie: bardzo rzadki
 • Rak towarzyszący nerwiakowi zarodkowemu - występowanie: bardzo rzadki
 • Rak nerki niesklasyfikowany- występowanie: <10%

 

Reklama
(5)
Komentarze